Verkoopresultaten Peugeot 2023

Peugeot 208 e-Style

Verkoopresultaten Peugeot 2023

In 2023 heeft Peugeot 1.124.268 registraties gedaan, wat een stijging van 6% betekende ten opzichte van 2022. Verder werd de internationalisering van de verkoop buiten EUR29 voortgezet met 28,2% van de wereldwijde verkoop. Dat is een toename van + 0,8 procentpunt ten opzichte van 2022.

Daarnaast is Peugeot Europees leider in zowel het elektrische B-segment met de E-208 en E-2008 en in het elektrische bedrijfswagensegment met de E-Partner, E-Expert en E-Boxer.

Een opwaartse beweging vindt plaats in de markt met de introductie van de nieuwe Peugeot 408 en de onthulling van de nieuwe E-3008.

Linda Jackson, CEO van Peugeot:

“Ik ben trots dat ik over 2023 een verkoopstijging van 6% kan bekendmaken en een groei van het internationale verkoopvolume van bijna 1 procentpunt, in een zeer competitieve markt. Op Europees niveau blijft het merk PEUGEOT de marktleider in het elektrische B-segment met twee modellen, de E-208 en E-2008, en bezet het de eerste plaats bij de elektrische bedrijfswagens.”