Peugeot Sport beloond met drie sterren milieucertificering

Peugeot Sport beloond met drie sterren

Peugeot Sport is door de FIA beloond met drie sterren mileucertificering. Stellantis zet zich al jaren in om de wereldwijde impact op het milieu te verkleinen. Dat beperkt zich niet alleen tot de reguliere auto-industrie, maar betreft ook de autosport. PEUGEOT Sport is hiervoor door de Fédération internationale de l’Automobile (FIA) beloond met een driesterren milieucertificering. Daarmee is het de eerste fabrikant in het FIA World Endurance Championship die deze erkenning krijgt.

Aantoonbare inzet om impact op milieu te verkleinen

De driesterren milieucertificering wordt door de FIA toegekend aan organisaties die zich aantoonbaar inzetten voor het milieu, vermindering van de CO2-uitstoot en de totstandkoming van duurzame oplossingen binnen de auto-industrie. Het proces om deze erkenning te verkrijgen omvat een grondige evaluatie door de FIA, waarbij de beoordeling plaatsvindt op basis van verschillende criteria. De certificering van PEUGEOT Sport is een beloning voor het wereldwijde beleid van Stellantis voor wat betreft de energietransitie.

Vorig jaar mocht PEUGEOT Sport ook al de ‘Low Carbon Award’ in ontvangst nemen. Net als de nieuwe FIA-certificering benadrukt die onderscheiding het belang van de ontwikkeling van milieu-initiatieven van PEUGEOT Sport. Dit past perfect in de strategie van Stellantis om de uitstoot als bedrijf te verminderen, zoals vermeld in het strategisch plan Dare Forward waarin het streven om tegen 2038 koolstofneutraliteit te bereiken uiteen wordt gezet.

Drie sterren milieucertificering

De FIA heeft PEUGEOT Sport onderscheiden met de driesterren milieucertificering vanwege het opstellen en implementeren van een stappenplan om de uitstoot van de raceauto’s te verminderen, evenals het optimaliseren van het energieverbruik. Stellantis Motorsport streeft voortdurend naar het beste resultaat en is nu al bezig met de voorbereidingen op de volgende audit.

Stellantis Motorsport

Om de doelstellingen te behalen gaat Stellantis Motorsport het gesprek aan met al zijn medewerkers en wisselt het ideeën uit over klimaatuitdagingen. Zo is iedereen zich bewuster van zowel zijn persoonlijke als de wereldwijde impact op de sport. Dit bewustzijn is overigens al volop aanwezig aangezien de autosport vooroploopt als het gaat om de ontwikkeling van effectieve werkmethoden en activiteiten om emissiereducties te realiseren, evenals de ontwikkeling van technologieën die gericht zijn op duurzamere mobiliteit.