Opel Post bestaat 75 jaar

Opel Post bestaat 75 jaar

n 2024 viert Opel zijn 125-jarige bestaan als autofabrikant. Dit decennialange succes is te danken aan de mensen die voor het merk werken, hebben gewerkt, en zich ermee identificeren. Daarom staan zij centraal in de Opel Post en is er veel aandacht voor de productielijnen en het bedrijfsnieuws. De Opel Post bestaat nu 75 jaar en is één van de meest traditierijke personeelsbladen in de Duitse industrie. Sinds de oprichting in 1949 weerspiegelt de Opel Post de tijdgeest. Het blad ontwikkelt zich voortdurend op het gebied van taal, inhoud en uiterlijk. En het is er niet alleen voor medewerkers. Iedereen die het merk een warm hart toedraagt heeft toegang tot de digitale versie van Opel Post. Registeren voor de nieuwsbrief kan via: https://www.opelpost.com/11/2021/get-your-opel-post/

Oorsprong Opel Post

“Er zijn niet veel bedrijven met een magazine waarin werknemers zo lang op de hoogte worden gehouden met nieuws uit hun eigen bedrijf”, aldus hoofdredacteur Mark Bennett, die ook leiding geeft aan het Opel Media Bureau binnen de communicatieafdeling. De Opel Post werd aanvankelijk uitgegeven als magazine, maar veranderde in 1981 naar een groter krantenformaat. In 1993 verscheen de Opel Post voor het eerst in kleur en in 2005 keerde het tijdschriftformaat terug. Sinds 2013 is het niet langer een traditionele gedrukte editie, maar een modern, altijd actueel webmagazine dat wereldwijd toegankelijk is via internet. “Abonneren op de gratis nieuwsbrief is de beste manier om op de hoogte te blijven en niets te missen”, raadt Bennett aan.

Voorafgaand aan Opel Post: Opel Geist

Er bestond al een bedrijfskrant vóór de Opel Post. De ‘Opel Geist’ (De Geest van Opel) verscheen voor het eerst in 1930. De ‘Opel Kamerad’, weinig meer dan een propagandamiddel, volgde van 1936 tot 1944. De Opel Post dateert van 1949 en zorgde voor een nieuwe mentaliteit die paste bij het nieuwe, democratische Duitsland en de herinrichting van Opel. De samenwerking tussen management en personeel werd de kern van de artikelen. De nieuwe krant “kan en zal veel doen om deze samenwerking en de geest van wederzijds vertrouwen die daarvoor nodig is te bevorderen” kondigde de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur, Edward Zdunek, aan in het eerste nummer.

Democratie en medezeggenschap waren de topprioriteiten. Dit kwam al tot uiting in de tweede editie, die een wedstrijd bevatte waarin het personeel werd gevraagd titels voor te stellen voor de nieuwe publicatie. De naam ‘Opel Post’ zou aanvankelijk slechts tijdelijk zijn; het was aan de werknemers om een definitieve titel te vinden. Uiteindelijk koos een jury ‘Onder de Opel Toren’ als winnaar. Maar uit de meeste inzendingen bleek ook dat de werknemers de naam ‘Opel Post’ wilden behouden – en zo heet het personeelsblad tot op de dag van vandaag.

Open voor feedback

“Het is moeilijk om het iedereen naar de zin te maken”, mijmerde Karl Heinz Mai, de eerste hoofdredacteur van de Opel Post. Maar openheid en het vermogen om kritiek te accepteren waren de sterke punten van het nieuwe blad. De ongebruikelijke opname van het jaarverslag in de Opel Post in 1954 was bijvoorbeeld een onderwerp van gesprek aan de lopende band en in de kantoren. Volgens Mai had de Opel Post zich ook snel ontwikkeld “van een bescheiden nieuwsbrief tot een uitgebreid en door het publiek gerespecteerd tijdschrift dat vaak geciteerd wordt in de pers en vakbladen”.

Om dicht bij de medewerkers te kunnen blijven, concentreerde de redactie zich niet alleen op verhalen over mensen en hun projecten, maar werd lezers ook vaak naar hun mening gevraagd. Deze enquêtes bevestigden herhaaldelijk dat ongeveer twee derde van alle werknemers volledig tevreden was met de bedrijfskrant. De overige ondervraagden uitten alleen gedetailleerde kritiek die door de redactie graag als suggestie werd overgenomen.

In 2021 werd het webdesign opnieuw aangepast om het aanbod van teksten, foto’s en video’s nog toegankelijker te maken, zowel voor smartphones en tablets als op grote beeldschermen. De belangrijkste onderwerpen zijn nog steeds interessante feiten over het bedrijf, evenals portretten van medewerkers, dealers, tuners en Opel-fans met hun droomauto. Gebruikers kunnen ook kiezen uit verschillende downloads, variërend van ontwerpschetsen, schilder- en knutselsjablonen voor kinderen tot bureaubladachtergronden voor de computer. Met deze functies blijft de Opel Post in zijn jubileumjaar up-to-date en dichtbij zijn publiek.